OSHMO - Official Portal

logo oshmo 1

Vision & Mission

VISI
Budaya Kerja Sihat & Selamat Bertaraf Antarabangsa di UMP

MISI
Melaksanakan Budaya Kerja Sihat & Selamat Melalui Pengurusan Sistem Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan