OSHMO - Official Portal

Garis Panduan bagi Kontraktor PKPB

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KONTRAKTOR/VENDOR/PELANGGAN DI DALAM KAMPUS UMP BAGI TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN PEMULIHAN (PKPP)

 

Dokumen

 

Tindakan PTJ

Tindakan Kontraktor/ Vendor/ Pelanggan

Garis Panduan Pengurusan Kontraktor/Vendor/Pelanggan Di Dalam Kampus Ump Selaras Dengan Pekeliling Pentadbiran Bilangan 5 Tahun 2020 [Garis Panduan Pengoperasian Pejabat Universiti Malaysia Pahang Bagi Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB)]

Download

Patuhi Segala Keperluan Yang Dinyatakan

Patuhi Segala Keperluan Yang Dinyatakan

Tatacara Kemasukan Ke Dalam Kampus Bagi Kontraktor/Vendor/Pelanggan

Download

Patuhi Segala Keperluan Yang Dinyatakan

Patuhi Segala Keperluan Yang Dinyatakan

Surat Rasmi Temujanji (Templat)

Download

Isukan surat dengan menggunakan kepala surat rasmi PTj kepada Kontraktor/Vendor/Pelanggan yang akan hadir ke Kampus UMP dan disalinkan kepada BKES

Sentiasa bawa Surat Rasmi Temujanji yang dikeluarkan oleh PTJ sepanjang tempoh berada di dalam Kampus UMP

Borang Pergerakan Dalam UMP

Download

Sahkan kehadiran kontraktor/vendor/pelanggan ke PTJ

Cetak & bawa sepanjang berada di dalam Kampus UMP.

Kembalikan kepada BKES borang yang lengkap diisi apabila keluar daripada Kampus UMP

Pengisytiharan Kesihatan (Dalam Talian)

Link

Memantau perlaksanaan

Semua pekerja yang akan hadir ke Kampus UMP wajib membuat pengisytiharan kesihatan dalam tempoh 24 Jam sebelum hadir ke Kampus UMP

Aplikasi MyTrace & MySejahtera oleh KKM

Link

Memantau perlaksanaan

Semua pekerja yang akan hadir wajib install dan aktifkan sepanjang tempoh berada di dalam Kampus UMP.