OSHMO - Official Portal

OSH COORDINATOR KIT

(A) PENGENALAN KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN (KKP) BAGI PENYELARAS KKP PTJ

1. Slide Pengenalan KKP bagi Penyelaras KKP PTj boleh dimuat turun disini (Download)

2. Senarai Elemen Fail Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan PTj (Download)

 

(B) GARIS PANDUAN PERLAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KKP DI PTJ

1. Garis Panduan Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan PTj & KK (Download)

2. Garis Panduan Perlaksanaan Sistem Pengurusan KKP Kategori Makmal/Bengkel (Download)

3. Garis Panduan Perlaksanaan Sistem Pengurusan KKP Kategori Kolej Kediaman (Download)

3. Garis Panduan Perlaksanaan Sistem Pengurusan KKP Kategori Pejabat Pentadbiran (Download)

 

(C) BORANG SENARAI SEMAK AUDIT PENARAFAN KKP UMP

Bagi menambahbaik sistem rekod pelaksanaan KKP di peringkat PTj, pihak OSHMO telah memperkenalkan borang Penilaian Kendiri KKP PTj secara atas talian bagi memudahkan Penyelaras mengemaskini perlaksanaan KKP. Penilaian kendiri  ini menyenaraikan kriteria-kriteria asas yang perlu dilaksanakan di peringkat PTj bagi memastikan perlaksanaan KKP yang baik dan kriteria ini juga diantara kriteria yang dinilai semasa Audit KKP yang diadakan setiap tahun. Tambahan pula, dengan wujudnya penilaian kendiri ini adalah untuk memudahkan Penyelaras, Ketua PTj dan OSHMO untuk memantau secara ‘live tracking’ pelaksanaan KKP di PTj.
 
Penyelaras dimohon mengemaskini borang Penilaian Kendiri KKP PTj ini sebelum 25hb bagi setiap suku tahun (setiap suku tahun adalah pada bulan Mac, Jun, September & Disember) bagi melancarkan proses kemaskini borang penilaian tersebut.

1. Borang Penilaian Kendiri KKP PTj boleh dicapai disini (Link)

2. Panduan pengisian borang Penilaian Kendiri KKP PTj boleh dimuat turun disini (Download)

 

(D) BORANG SENARAI SEMAK AUDIT PENARAFAN KKP UMP

Borang senarai semak Audit Penarafan KKP UMP ini adalah senarai semak yang digunakan bagi proses audit tahunan yang dijalankan oleh Pihak OSHMO. Penyelaras PTj boleh merujuk kepada elemen yang terdapat dialam senarai semak ini bagi melaksanakan amalan KKP yang baik di PTj.

Borang senarai semak Audit Penarafan KKP UMP boleh dimuat turun disini (Download)

 

(E) RUJUKAN PERUNDANGAN

1. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) (Link)

2. Akta Kilang dan Jentera 1967 (Akta 139) (Link)

3. Peraturan Di Bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) (Link)

4. Peraturan Di bawah Akta Kilang dan Jentera 1967 (Akta 139) (Link)